Informationer

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring klubben. Klik på det enkelte spørgsmål for at se svaret.

Desværre er det ikke muligt at melde sig ind i Blixen Klub Gentofte – Onsdag. Vi er allerede over 130 medlemmer og for at disse medlemmer har en reel chance for at kunne deltage i møderne, idet der er begrænsning på antal deltagere pr. møde, så kan vi ikke lukke flere ind.

Men på forsiden finder du en knap, som bringer dig til en formular, hvor du kan tilkendegive din interesse for klubben. Såfremt der bliver plads på enten mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag holdene vil de første på listen blive kontaktet.

Det koster 200,- kr. om året at være medlem af Blixen Klub Gentofte – Onsdag. Medlemsgebyret opkræves i slutningen af februar.

De almindelige ugentlige møder koster 30 kr. som du betaler samtidig med tilmeldingen via NemTilmeld.

Pengene bruges til kaffe og kage, eller noget andet spiseligt, som nydes i mødepausen og en lille erkendtlighed til foredragsholderen.

Vi anvender tilmeldingssystemet ’NemTilmeld’, som lever op til sit navn.

Invitationsmail til næste møde vil oftest blive sendt, så du modtager den om torsdagen. Og tilmeldingsfristen er 5 dage senere.

Efter tidsfristen genereres en deltagerliste til forplejningsgruppen, så den kan planlægge indkøb og stoleopstilling derefter.

For arrangementer ud af huset kan der være kortere tidsfrister og måske også adgangsbegrænsning samt en højere pris afhængig af, hvor vi skal hen.

Samtidig med tilmelding betaler du 30 kr. i “kaffepenge”. De refunderes ikke ved afbud efter tidsfristen eller udeblivelse.

Til møderne i Byens Hus har vi sat et max. antal 60-65 personer pr. møde. Vi har vi gjort af hensyn til de enkelte deltager, så de ikke føler sig fremmedgjort og af hensyn til det praktiske i forbindelse med møderne.

Der oprettes venteliste, hvis interessen er stor.

Til udflugter o.lign. kan der være et lavere max. antal afhængig af praktiske forhold. Det gode gamle først til mølle-princip anvendes.

Hvis et mindre antal medlemmer har en fælles interesse, kan de selv mødes i andre sammenhænge end klubmøderne. Grupperne er helt selvstyrende og fastlægger deres egne rutiner.

Hver gruppe bør have en tovholder, dvs. en person nye interesserede kan henvende sig til, hvis de vil være med. Måske er det også tovholderen, der koordinerer aktiviteterne i gruppen.

Har du en idé til en interessegruppe, kan du give et styregruppens medlemmer besked – eller måske selv tage ordet på et møde og “sælge” ideen.

Der er ikke angivet noget sted