Velkommen til Blixen Klub Gentofte – Onsdag

Et socialt fællesskab for kvinder +60 år

Fællesskab, inspiration og netværk

Blixen Klub Gentofte – Onsdag var den første Blixen Klub som blev etableret tilbage i 2015, som en aktivitet under Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte (FCG). Det var på baggrund af den succes FCG havde fået med etablereingen af Hemingway Club to år tidligere, som er en tilsvarende klub for mænd.

Blixen Klub Gentofte – Onsdag mødes hver onsdag til forskellige former for samvær og tæller i dag 130 medlemmer. Klubben ledes af en valgt bestyrelse, som sammensætter årets program med input fra medlemmerne, som én gang årligt bliver bedt om at tilkendegive, deres ønsker til aktiviteter.

Ud over en bestyrelsen findes blandt medlemmerne nogle gæve ‘kvinder’, som påtager sig at stå for forplejningen til møderne. Denne opgave går på skift blandt medlemmerne. Idet vores motto er: Man skal yde for at nyde.

Der indkaldes til møderne en uge før afholdelse via tilmeldingssystemet NemTilmeld. Der kan deltage op til 60 personer i møderne.

Der etableres en venteliste, såfremt der er overtegning til et møde. Af den årsag har vi besluttet at lukke for tilgang af medlemmer. Det er muligt at melde sig til en interesse-liste.

Vi holder de faste møder i Byens Hus på Hellerupvej 24. Lokalet fremgår af tilmeldingen fra NemTilmeld.

“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Bestyrelse

Et hold aktive, frivillige kvinder har taget førertrøjen på og sat det praktiske i system. De sørger for aftalerne med interessante foredragsholdere og finder spændende udflugtsmål. Udsendelse af invitationer til arrangementerne og økonomisiden af klubbens drift klarer de også.

"Kaffe, I henhold til danske kvinder, er for kroppen lige så væsentlig som Guds ord er for sjælen." - Isak Dinesen

Forplejnings-grupper

Medlemmer i forplejningsgrupperne gør på skift klar til møderne, dvs. sørger for stole, kaffe og lidt lækkert at spise. Oprydningen deltager alle i.

Foto: Mikael Hansen

Gentofte Kommune's Ældrepris 2019

Blixen Klub Gentofte fik overdraget kommunes Ældrepris 2019 af daværende borgmester Hans Toft ved en flot reception på rådhuset.

Der er ikke angivet noget sted